Amt Ziesar / Stadt Ziesar - 2020

  • Erneuerung Bahnhofstraße
    - Baumfällungen - Ausschreibung Januar 2020, Ausführung Februar 202
    - Tiefbauarbeiten – Ausschreibung Februar 2020, Ausführung April – Dezember 2020
    - Realisierung: 2020

Stand Dezember 2019